با اعطای مدرک از دانشگاه علم و صنعت

زمان برگزاری دوره: پنج شنبه11 شهریور 1395

مختصری از سرفصل دوره:

  • آشنایی با ساختار انواع پنل های خورشیدی و کاربردها (مونوکریستال، پلی کریستال و لایه نازک)
  • معرفی مفاهیم زاویه تابش، میزان تابش، زاویه نصب و نحوه قرارگیری پنل ها
  • آموزش نحوه محاسبه تجهیزات برای یک نیروگاه خورشیدی جدا از شبکه
  • آموزش نحوه محاسبه تجهیزات برای یک نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه
  • نکات فنی سیستم های روشنایی سولار
  • معرفی و آموزش نرم افزار PVSyst

دانلود پوستر دوره