شارژ کنترلر Phocos

مبدا برند: آلمان
سیستم های مستقل از شبکه، زمینه اصلی فعالیت شرکت Phocos است. فوکوس یک تولیدکننده پیشرو در زمینه شارژکنترلر و سایر تجهیزات سیستم های جدا از شبکه می باشد. محصولات تولیدی این مجموعه به صورت گسترده در سرتاسر جهان استفاده می شود و دوست دار محیط زیست می باشند. در سال 1980، گروهی از مهندسین دانشگاه UIm آلمان، فناوری های جدیدی را در زمینه شارژکنترلرها توسعه دادند و در سال 2000 مجموعه فوکوس را پایه گذاری کردند. 

سایت مرجع شرکت: www.phocos.com

  • تغیر طرح بندی به طرح شبکه
  • تغیر طرح بندی به طرح جدول